Καθημερινές πλατφόρμες, Εξωτερικό υλικό: Σουέτ και Λακ