Καθημερινές πλατφόρμες, Εξωτερικό υλικό: Υφαντικό υλικό με glitter