Βοήθεια

<p><strong>&Pi;&omicron;&lambda;&iota;&tau;&iota;&kappa;ή &Alpha;&pi;&omicron;&rho;&rho;ή&tau;&omicron;&upsilon;</strong></p>
<p>&Alpha;&upsilon;&tau;ή &eta; &pi;&omicron;&lambda;&iota;&tau;&iota;&kappa;ή &alpha;&pi;&omicron;&rho;&rho;ή&tau;&omicron;&upsilon; έ&chi;&epsilon;&iota; &sigma;&chi;&epsilon;&delta;&iota;&alpha;&sigma;&tau;&epsilon;ί &gamma;&iota;&alpha; &nu;&alpha; &sigma;&alpha;&sigmaf; &epsilon;&nu;&eta;&mu;&epsilon;&rho;ώ&sigma;&epsilon;&iota; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&alpha; &delta;&epsilon;&delta;&omicron;&mu;έ&nu;&alpha; &pi;&omicron;&upsilon; &sigma;&upsilon;&lambda;&lambda;έ&gamma;&omicron;&upsilon;&mu;&epsilon; &alpha;&pi;ό &epsilon;&sigma;ά&sigmaf; &omega;&sigmaf; &chi;&rho;ή&sigma;&tau;&eta;, &pi;ώ&sigmaf; &tau;&alpha; &chi;&rho;&eta;&sigma;&iota;&mu;&omicron;&pi;&omicron;&iota;&omicron;ύ&mu;&epsilon;, &tau;&alpha; &alpha;&pi;&omicron;&theta;&eta;&kappa;&epsilon;ύ&omicron;&upsilon;&mu;&epsilon; &kappa;&alpha;&iota; &gamma;&iota;&alpha; &pi;&omicron;&iota;&omicron; &sigma;&kappa;&omicron;&pi;ό &tau;&alpha; &sigma;&upsilon;&lambda;&lambda;έ&gamma;&omicron;&upsilon;&mu;&epsilon;.</p>
<p>&Mu;&epsilon; &tau;&eta;&nu; &pi;&rho;ό&sigma;&beta;&alpha;&sigma;&eta; &sigma;&tau;&omicron;&nu; &Iota;&sigma;&tau;ό&tau;&omicron;&pi;&omicron; https://www.monopapoutsia.gr/, &alpha;&pi;&omicron;&delta;έ&chi;&epsilon;&sigma;&tau;&epsilon; &kappa;&alpha;&iota; &sigma;&upsilon;&mu;&phi;&omega;&nu;&epsilon;ί&tau;&epsilon; &nu;&alpha; &delta;&epsilon;&sigma;&mu;&epsilon;ύ&epsilon;&sigma;&tau;&epsilon; &alpha;&pi;ό &tau;&eta;&nu; &alpha;&kappa;ό&lambda;&omicron;&upsilon;&theta;&eta; &Pi;&omicron;&lambda;&iota;&tau;&iota;&kappa;ή &Alpha;&pi;&omicron;&rho;&rho;ή&tau;&omicron;&upsilon;. &Epsilon;ά&nu; &delta;&epsilon;&nu; &sigma;&upsilon;&mu;&phi;&omega;&nu;&epsilon;ί&tau;&epsilon; &mu;&epsilon; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; ό&rho;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &alpha;&upsilon;&tau;ή&sigmaf; &tau;&eta;&sigmaf; &pi;&omicron;&lambda;&iota;&tau;&iota;&kappa;ή&sigmaf;, &pi;&rho;έ&pi;&epsilon;&iota; &nu;&alpha; &sigma;&tau;&alpha;&mu;&alpha;&tau;ή&sigma;&epsilon;&tau;&epsilon; &alpha;&mu;έ&sigma;&omega;&sigmaf; &tau;&eta; &chi;&rho;ή&sigma;&eta; &tau;&omicron;&upsilon; &Iota;&sigma;&tau;ό&tau;&omicron;&pi;&omicron;&upsilon; ή / &kappa;&alpha;&iota; &tau;&omega;&nu; &Upsilon;&pi;&eta;&rho;&epsilon;&sigma;&iota;ώ&nu;.</p>
<p>&Alpha;&upsilon;&tau;ή &eta; &pi;&omicron;&lambda;&iota;&tau;&iota;&kappa;ή &upsilon;&pi;ό&kappa;&epsilon;&iota;&tau;&alpha;&iota; &sigma;&epsilon; &alpha;&lambda;&lambda;&alpha;&gamma;έ&sigmaf; &mu;&epsilon; &tau;&eta;&nu; &pi;ά&rho;&omicron;&delta;&omicron; &tau;&omicron;&upsilon; &chi;&rho;ό&nu;&omicron;&upsilon; &kappa;&alpha;&iota; &omicron;&iota; &epsilon;&nu;&eta;&mu;&epsilon;&rho;ώ&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; &theta;&alpha; &delta;&eta;&mu;&omicron;&sigma;&iota;&epsilon;ύ&omicron;&nu;&tau;&alpha;&iota; &sigma;&epsilon; &alpha;&upsilon;&tau;ή&nu; &tau;&eta; &sigma;&epsilon;&lambda;ί&delta;&alpha;. &Theta;&alpha; &pi;&rho;έ&pi;&epsilon;&iota; &nu;&alpha; &epsilon;&lambda;έ&gamma;&chi;&epsilon;&tau;&epsilon; &alpha;&upsilon;&tau;ή&nu; &tau;&eta; &sigma;&epsilon;&lambda;ί&delta;&alpha; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&omicron;&delta;&iota;&kappa;ά &gamma;&iota;&alpha; &nu;&alpha; &beta;&epsilon;&beta;&alpha;&iota;&omega;&theta;&epsilon;ί&tau;&epsilon; ό&tau;&iota; &gamma;&nu;&omega;&rho;ί&zeta;&epsilon;&tau;&epsilon; &kappa;&alpha;&iota; έ&chi;&epsilon;&tau;&epsilon; &epsilon;&nu;&eta;&mu;&epsilon;&rho;&omega;&theta;&epsilon;ί &tau;&upsilon;&chi;ό&nu; &alpha;&lambda;&lambda;&alpha;&gamma;έ&sigmaf; &sigma;&tau;&omicron; &alpha;&pi;ό&rho;&rho;&eta;&tau;&omicron; &tau;&omega;&nu; &delta;&epsilon;&delta;&omicron;&mu;έ&nu;&omega;&nu; &sigma;&alpha;&sigmaf;.</p>
<p><strong></strong><br /></p>
<p><strong>&Delta;&eta;&mu;&iota;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;ί&alpha; &lambda;&omicron;&gamma;&alpha;&rho;&iota;&alpha;&sigma;&mu;&omicron;ύ</strong></p>
<p>&Kappa;&alpha;&tau;ά &tau;&eta; &delta;&eta;&mu;&iota;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;ί&alpha; &lambda;&omicron;&gamma;&alpha;&rho;&iota;&alpha;&sigma;&mu;&omicron;ύ &sigma;&tau;&omicron;&nu; &Iota;&sigma;&tau;ό&tau;&omicron;&pi;&omicron; &mu;&alpha;&sigmaf;, &alpha;&pi;&alpha;&iota;&tau;&omicron;ύ&mu;&epsilon; &mu;ό&nu;&omicron; &kappa;ά&pi;&omicron;&iota;&epsilon;&sigmaf; &beta;&alpha;&sigma;&iota;&kappa;έ&sigmaf; &pi;&lambda;&eta;&rho;&omicron;&phi;&omicron;&rho;ί&epsilon;&sigmaf; &alpha;&pi;ό &epsilon;&sigma;ά&sigmaf;:</p>
<ol>
<li>&Tau;&omicron; &omicron;&nu;&omicron;&mu;&alpha;&tau;&epsilon;&pi;ώ&nu;&upsilon;&mu;&omicron; &sigma;&alpha;&sigmaf;</li>
<li>&Tau;&omicron;&nu; &alpha;&rho;&iota;&theta;&mu;ό &tau;&eta;&lambda;&epsilon;&phi;ώ&nu;&omicron;&upsilon; &sigma;&alpha;&sigmaf;</li>
<li>&Tau;&eta;&nu; &delta;&iota;&epsilon;ύ&theta;&upsilon;&nu;&sigma;&eta; email &sigma;&alpha;&sigmaf;</li>
<li>&Tau;&eta;&nu; &delta;&iota;&epsilon;ύ&theta;&upsilon;&nu;&sigma;&eta; &pi;&alpha;&rho;ά&delta;&omicron;&sigma;&eta;&sigmaf; (&gamma;&rho;&alpha;&phi;&epsilon;ί&omicron; &epsilon;&xi;&upsilon;&pi;&eta;&rho;έ&tau;&eta;&sigma;&eta;&sigmaf; &tau;&alpha;&chi;&upsilon;&mu;&epsilon;&tau;&alpha;&phi;&omicron;&rho;ώ&nu; ACS - Speedex &epsilon;ί&tau;&epsilon; &epsilon;&tau;&alpha;&iota;&rho;&iota;&kappa;ό &epsilon;ί&tau;&epsilon; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&omega;&pi;&iota;&kappa;ό)</li>
</ol>
<p>&Alpha;&upsilon;&tau;έ&sigmaf; &omicron;&iota; &pi;&lambda;&eta;&rho;&omicron;&phi;&omicron;&rho;ί&epsilon;&sigmaf; &mu;&alpha;&sigmaf; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &alpha;&pi;&omicron;&lambda;ύ&tau;&omega;&sigmaf; &alpha;&pi;&alpha;&rho;&alpha;ί&tau;&eta;&tau;&epsilon;&sigmaf; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&eta;&nu; &epsilon;&pi;&epsilon;&xi;&epsilon;&rho;&gamma;&alpha;&sigma;ί&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&eta;&nu; &pi;&alpha;&rho;ά&delta;&omicron;&sigma;&eta; &tau;&eta;&sigmaf; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&gamma;&gamma;&epsilon;&lambda;ί&alpha;&sigmaf; &sigma;&alpha;&sigmaf;.</p>
<p>&Kappa;ά&theta;&epsilon; &chi;&rho;ή&sigma;&tau;&eta;&sigmaf; &mu;&pi;&omicron;&rho;&epsilon;ί &nu;&alpha; &alpha;&lambda;&lambda;ά&xi;&epsilon;&iota; &tau;&alpha; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&omega;&pi;&iota;&kappa;ά &sigma;&tau;&omicron;&iota;&chi;&epsilon;ί&alpha; &tau;&omicron;&upsilon; &lambda;&omicron;&gamma;&alpha;&rho;&iota;&alpha;&sigma;&mu;&omicron;ύ &tau;&omicron;&upsilon; &mu;&epsilon;&tau;ά &tau;&eta;&nu; &pi;&rho;ό&sigma;&beta;&alpha;&sigma;&eta; &tau;&omicron;&upsilon; &sigma;&epsilon; &alpha;&upsilon;&tau;ό&nu; &mu;&epsilon; &tau;&omicron;&nu; &kappa;&omega;&delta;&iota;&kappa;ό &pi;&rho;ό&sigma;&beta;&alpha;&sigma;&eta;&sigmaf;. &Tau;&alpha; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&omega;&pi;&iota;&kappa;ά &tau;&omicron;&upsilon; &sigma;&tau;&omicron;&iota;&chi;&epsilon;ί&alpha; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&tau;&alpha;&tau;&epsilon;ύ&omicron;&nu;&tau;&alpha;&iota; &alpha;&pi;ό &tau;&omicron;&nu; &kappa;&omega;&delta;&iota;&kappa;ό &pi;&rho;ό&sigma;&beta;&alpha;&sigma;&eta;&sigmaf; &pi;&omicron;&upsilon; έ&chi;&epsilon;&iota; &omicron;&rho;&iota;&sigma;&tau;&epsilon;ί &alpha;&pi;ό &tau;&omicron;&nu; &chi;&rho;ή&sigma;&tau;&eta;.</p>
<p><br /></p>
<p><strong>&Pi;&rho;ό&sigma;&beta;&alpha;&sigma;&eta; &kappa;&alpha;&iota; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&tau;&alpha;&sigma;ί&alpha; &tau;&omega;&nu; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&omega;&pi;&iota;&kappa;ώ&nu; &sigma;&alpha;&sigmaf; &delta;&epsilon;&delta;&omicron;&mu;έ&nu;&omega;&nu;</strong></p>
<p>&Tau;&alpha; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&omega;&pi;&iota;&kappa;ά &sigma;&alpha;&sigmaf; &delta;&epsilon;&delta;&omicron;&mu;έ&nu;&alpha; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &epsilon;&xi;&alpha;&iota;&rho;&epsilon;&tau;&iota;&kappa;ά &pi;&omicron;&lambda;ύ&tau;&iota;&mu;&alpha; &gamma;&iota;&alpha; &epsilon;&mu;ά&sigmaf;. Έ&chi;&omicron;&upsilon;&mu;&epsilon; &lambda;ά&beta;&epsilon;&iota; ό&lambda;&alpha; &tau;&alpha; &alpha;&pi;&alpha;&rho;&alpha;ί&tau;&eta;&tau;&alpha; &mu;έ&tau;&rho;&alpha; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&eta;&nu; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&tau;&alpha;&sigma;ί&alpha; &tau;&omega;&nu; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&omega;&pi;&iota;&kappa;ώ&nu; &sigma;&alpha;&sigmaf; &delta;&epsilon;&delta;&omicron;&mu;έ&nu;&omega;&nu; &sigma;ύ&mu;&phi;&omega;&nu;&alpha; &mu;&epsilon; &tau;&omicron;&nu; &Nu;ό&mu;&omicron; &pi;&epsilon;&rho;ί &Pi;&rho;&omicron;&sigma;&tau;&alpha;&sigma;ί&alpha;&sigmaf; &Pi;&rho;&omicron;&sigma;&omega;&pi;&iota;&kappa;ώ&nu; &Delta;&epsilon;&delta;&omicron;&mu;έ&nu;&omega;&nu; (&Kappa;&alpha;&nu;&omicron;&nu;&iota;&sigma;&mu;ό&sigmaf; (&Epsilon;&Epsilon;) 2016/679). &Pi;&alpha;&rho;έ&chi;&omicron;&upsilon;&mu;&epsilon; &tau;&alpha; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&omega;&pi;&iota;&kappa;ά &sigma;&alpha;&sigmaf; &delta;&epsilon;&delta;&omicron;&mu;έ&nu;&alpha; &mu;ό&nu;&omicron; &sigma;&tau;&eta;&nu; &epsilon;&tau;&alpha;&iota;&rho;&epsilon;ί&alpha; &tau;&alpha;&chi;&upsilon;&mu;&epsilon;&tau;&alpha;&phi;&omicron;&rho;ώ&nu;, έ&tau;&sigma;&iota; ώ&sigma;&tau;&epsilon; &nu;&alpha; &mu;&pi;&omicron;&rho;&epsilon;ί &nu;&alpha; &pi;&rho;&alpha;&gamma;&mu;&alpha;&tau;&omicron;&pi;&omicron;&iota;&eta;&theta;&epsilon;ί &eta; &pi;&alpha;&rho;ά&delta;&omicron;&sigma;&eta; &tau;&omega;&nu; &alpha;&nu;&tau;&iota;&kappa;&epsilon;&iota;&mu;έ&nu;&omega;&nu; &pi;&omicron;&upsilon; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&gamma;&gamma;&epsilon;ί&lambda;&alpha;&tau;&epsilon;.</p>
<p>&Alpha;&nu; έ&chi;&epsilon;&tau;&epsilon; &alpha;&pi;&omicron;&rho;ί&epsilon;&sigmaf;, &epsilon;&pi;&iota;&kappa;&omicron;&iota;&nu;&omega;&nu;ή&sigma;&tau;&epsilon; &mu;&alpha;&zeta;ί &mu;&alpha;&sigmaf; &chi;&rho;&eta;&sigma;&iota;&mu;&omicron;&pi;&omicron;&iota;ώ&nu;&tau;&alpha;&sigmaf; &tau;&eta;&nu; &epsilon;&iota;&delta;&iota;&kappa;ή &phi;ό&rho;&mu;&alpha; &epsilon;&pi;&iota;&kappa;&omicron;&iota;&nu;&omega;&nu;ί&alpha;&sigmaf; ή &sigma;&tau;&epsilon;ί&lambda;&tau;&epsilon; &mu;&alpha;&sigmaf; &gamma;&rho;&alpha;&pi;&tau;ό e-mail &sigma;&tau;&omicron;&nbsp;<a href="mailto:info@monopapoutsia.gr">info@monopapoutsia.gr</a></p>
<p>&nbsp;</p>