Καθημερινά παπούτσια, Εξωτερικό υλικό: Γούνα απομίμησης